Bedriftslån

Vi er din lokalbank i Trondheim og kjenner næringslivet godt. Vi setter oss godt inn i prosjektet ditt, har korte beslutningsveier, gir bedriftslån og skaper muligheter for din bedrift. Sammen finner gode løsninger for deg.

Næringslån

Vi er lokalbanken som er opptatt av vekst og et aktivt lokalsamfunn i våre markedsområder.

For bedrifter som trenger å investere i nytt utstyr, utvide eller gjøre større langsiktige investeringer, så tilbyr vi lån som passer din bedrifts behov og økonomi. De fleste bedrifter trenger av og til kapital til å finansiere eiendom, nye eiendeler, produksjonsanlegg, varebiler e.l. Da er det godt å ha lokalbanken i ryggen, med lokal kunnskap, et godt bedriftsteam som aktivt arbeider for dine behov og økonomi, hver eneste dag.

Kontakt meg om næringslån

Byggelån 

Vi i lokalbanken er opptatt av vekst og et aktivt lokalsamfunn i våre markedsområder. For bedrifter som skal bygge eller renovere, er et byggelån fornuftig. Vi har bedriftsrådgivere med lokal kunnskap, raske beslutningsveier og som jobber aktivt for din bedrifts behov og økonomi. Fordeler med byggelån er at du har tilgjengelig midler under hele byggeperioden. Bedriften betaler bare en mindre kvartalsvis provisjon på byggelånsrammen og renter av det som er brukt av byggelånsrammen.

Ha lokalbanken med deg, når lokalsamfunnet skal bygges. 

Kontakt meg for byggelån

Har du lyst til å bli kunde?

Jeg jobber med nye bedriftskunder og kommer gjerne ut på besøk til deg for et uforpliktende møte.