Direkte bankintegrasjon

Mindre manuell jobb - mer effektiv inntjening.

Direkte bankintegrasjon

Nå kan du enkelt oppgi din bedrifts ERP-systemer på nett:

Hva er direkte bankintegrasjon?

Ved å koble nettbanken til regnskapet sparer du mye manuelt arbeid og tid. Vi som lokalbank vet at din tid er uunværlig. Benytt den til mer effektiv arbeid som gir inntjening, og start med direkte bankintegrasjon.

Med bankintegrassjon hentes alle transaksjoner fra nettbanken til et regnskapssystem helt automatisk. Vi hjelper deg i gang.

Kontakt meg om direkte bankintegrasjon

Fordeler med direkte bankintegrasjon

  • Tidbesparende
  • Kostnadsbesparende
  • Mindre manuelt arbeid
  • Færre feil
  • Bedre tid til inntjening

Har du spørsmål?

Vår Cash Mangement på betalingsformidling hjelper deg med en enklere bank hverdag. Hvem ønsker vel ikke mindre tid på papirarbeid?