Egenkapitalbevis

Vil du eie en bit av banken din? Nidaros Sparebank har utstedt egenkapitalbevis og er etablert på Merkur Market på Oslo Børs. Her finner du informasjon om finansiell kalender, egenkaptalbevis og utbytte.

Finansiell kalender 2022

Årsregnskap 2021 10.03.2022
Utbetaling av utbytte      04.04.2022
Regnskap 1. kvartal 12.05.2022
Regnskap 2. kvartal
12.08.2022
Regnskap 3. kvartal
11.11.2022

Utbytteutbetaling for 2021

Styret i Nidaros Sparebank har den 10.03.2022 vedtatt å fremme et forslag for forstanderskapet om utbytte for 2021. Forslaget er på kr 5,86 pr. egenkapitalbevis for regnskapsåret 2021.

BØRSMELDING fra 10.03.2022

Vil du eie en bit av banken din?