Landbruksforsikring

Det er store verdier i et landbruk. Vi har alle forsikringene du trenger til landbruket. Vi forsikrer bygg, driftsløsøre, mennesker og dyr. Snakk med oss, så finner vi en god løsning for deg og landbruket ditt.

Landbruksforsikring

Våre forsikringsspesialister kommer gjerne på befaring på gården og gir et uforpliktende tilbud. Vi setter oss ned sammen over en kopp kaffe, og finner de beste løsningene for deg og din drift.  

Dette kan du forsikre:

Ting: Arbeidsmaskin, landbruksbygg og driftsløsøre

Dyr: Husdyr

Mennesker: Ulykke og yrkesskade

Bøndenes største koronabekymringer

Begrenset tilgang på utenlandsk arbeidskraft er noe av det norske bønder sliter med med under pandemien. 

Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Frende Forsikring om følgene koronaviruset har for jordbrukssektoren. Strenge innreiseregler og raske endringer i krav fra myndighentene skaper usikkerhet for bønder som skal planlegge sesongen.

Mer om bøndenes koronabekymringer

Kontakt oss for landbruksforsikring

Vi kommer gjerne til deg på befaring. Sammen finner vi de beste forsikringene for deg.