Gave og spons

Nidaros Sparebank har et sterkt samfunnsengasjement. To ganger i året gir banken gaver som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet. Banken har en lang tradisjon for å bidra innen idrett, kultur, kunnskapsbygging og sosialt arbeid. Neste mulighet for å søke gave er høsten 2024.

Gavetildeling

Nidaros Sparebank gir gaver til allmennyttige formål to ganger i året, på våren og høsten.

Søknadsskjema om gave og resultat finner du på bankens hjemmesider.     

Våre retningslinjer for gavetildeling  

Sponsing

Nidaros Sparebank er stolt sponsor og samarbeidspartner for flere i lokalsamfunnet. 

Søknad kan sendes til marked@nidaros-sparebank.no. Det må påregnes noe svartid, søknader behandles månedlig.   

Våre retningslinjer for sponsing 

Har du spørsmål?

Ta kontakt så hjelper vi deg.