Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget, og den trer i kraft 1. juli 2022. Lovens intensjon er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

 

Som sertifisert miljøfyrtårn har vi som bank en uttalt policy at vi skal ta aktivt samfunnsansvar, og at du som kunde i Nidaros Sparebank skal få bærekraftige produkter og tjenester. For oss er det viktig at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas!

Det er relevant på flere måter; først og fremst i vår rolle som arbeidsgiver, leverandør av bank og finanstjenester, innkjøper av varer og tjenester og i forbindelse med vår utlånspraksis. Dersom du har spørsmål eller vil vite mer, kontakt oss post@nidaros-sparebank.no.


Rapporter

Nidaros Sparebank publiserer årlig ESG-rapporter. Du kan lese bankens rapporter for Åpenhetsloven på vår hjemmeside: 
Klikk her for å lese bankens rapporter